Träffa polisen på mötesplats Brandkärr

31 augusti 2023

Under torsdagen, 31 augusti, kommer bland andra polisen och personal från social omsorg till mötesplats Brandkärr för att samtala om hur polis, kommun och föreningsliv jobbar trygghetsskapande i Nyköping.

Mötesplats Brandkärr är Nyköpingsbornas senaste samlingspunkt och ligger på Olof Palmes väg, i Träffen. Där samlas föreningar och kommunal verksamhet dagligen. Det finns ett litet bibliotek och kafé och datorer som allmänheten kan använda sig av.

Med anledning av den senaste tidens händelser i Nyköping bjuder mötesplats Brandkärr in till ett trygghetsskapande möte torsdag mellan 16 och 17, där bland annat polisen, personal från social omsorg och kommunens säkerhetssamordnare kommer. Mötesplatsen är sedan fortsatt öppen till 18.

Välkommen du också! Vi bjuder på fika mellan 16 och 17.

Läs en tidigare nyhet om kommunens trygghetsskapande arbete.

Frågor och svar

Varför kommer de just till mötesplats Brandkärr?

Mötesplatsen vid Träffen är en stor och bra lokal som många känner till och som ligger centralt.

Kan man ställa frågor om den senaste tidens händelser?

Polisen kommer inte att ge några svar kring de pågående utredningarna.

Vilka kan man mer prata med?

Bland annat personal från social omsorg och kommunens säkerhetssamordnare finns på plats, liksom ordinarie personal.