Tillsammans var ledordet på Företagsklimatdagen

9 oktober 2023
Företag och näringsliv Kommun och politik

Företagsklimatdagen inleddes med att politiken och kommunens tjänstepersoner konstaterade att företagsklimatet är en prioriterad fråga för kommunen. Tillsammans behöver vi spänna bågen och sätta nya mål för att förbättra företagsklimatet.

På årliga företagsklimatdagen den 4 oktober 2023 deltog politiken samt kommunens chefer och tjänstepersoner som dagligen möter företagarna i olika myndighetsärenden.

Syftet med dagen är att tillsammans med inbjudna företag, externa talare och kommunen diskutera nuläge- och framtidsfrågor för att skapa optimala förutsättningar för ett ständigt förbättrat företagsklimat i Nyköping.

Deltagare på Företagsklimatdagen

Företagarnas erfarenheter

Inbjudna företagare gav viktiga perspektiv på deras upplevelser i mötet med kommunen.

Företagarna på Företagsklimatdagen

Från vänster: Delphine Servot, Jonny Fredriksson, Laura Mellander och Ulf Thunell.

- Kompetensförsörjning står högst på vår agenda. Vi växer och behöver rekrytera cirka 25 nya medarbetare i olika roller framöver, både inom och utanför Sverige. Processer för att åstadkomma detta skulle underlätta för oss, sa Delphine Servot, vd Cyclife Sweden AB.

- I vår expansion och under bygget av nya anläggningen för Ingers Däck är samordning av resurserna som krävs från kommunen oerhört viktig. Jag behöver veta vem jag ska vända mig till i kommunen och inte bollas runt, sa Jonny Fredriksson, vd på Ingers Däck.

- För att kunna driva och skapa tillväxt behöver hotellet och restaurangen en trygg miljö i närområdet. Just nu står säkerhetsfrågan högst på vår agenda, sa Laura Mellander, vd för Scandic Stora Hotellet.

- Har ni alla ätit lunch idag, inledde Ulf Thunell från Berga Husby Gård och LRF med. Vi behövs och vi ser till att ni har mat på bordet. Förståelse för vår verksamhet är livsviktig. Vi bullrar och dammar och kan inte alltid styra vår verksamhet, eftersom vi är beroende av väder och vind och hur djuren har det. Det finns alltid en god anledning till varför vi behöver jobba på obekväma tider och behovet av en flexibilitet i vår verksamhet.

Lärdomar och statistik

Sofia Sjöström från Svenskt Näringsliv, Jan Torége från Sveriges kommuner och regioner, Stefan Frid från Stockholm Business Alliance samt Per Karlsten från Företagarna Nyköping och Oxelösund bidrog med statistik för kundnöjdhet och kloka inspel om hur vi som kommun kan fortsätta resan för att förbättra näringslivsklimatet.

Paneldebatt

Sofia Sjöström, Jan Torége och Stefan Frid

- Ett tips om du ska etablera ny verksamhet är att kontakta kommunen för ett Dukat bord. Detta var avgörande för vår etablering, konstaterade Per Karlsten i sin roll som krögare på Nyköpingshus.

Dukat bord samlar resurser från kommunen och externa aktörer för att hantera och samordna ärenden som involverar frågor som till exempel tillstånd för livsmedel, miljö eller bygglov, samt frågor gällande mark och exploatering eller planarbete.

Vad gör kommunen?

Näringslivet i kommunen är en viktig motor i kommunens tillväxt. Ett växande näringsliv skapar fler jobb och ökar skatteintäkterna, vilket i sin tur bidrar till ökad välfärd.

Det pågår en mängd initiativ inom kommunen för att förbättra näringslivsklimatet, bland annat vill kommunen öka dialogen med företagarna och ett intensivt utvecklingsarbete pågår.

Kommunen startade även initiativet Fokus Nöjd kund 2019. Sedan dess kan vi kan se en stegvis klättring i rankning och kundnöjdhet.

- Det är positivt, men vi behöver accelerera. Nyköping ska vara en av Sveriges bästa kommuner att etablera, driva och utveckla företag i. Det behöver vi göra tillsammans och i samarbete med företagarna och verksamheterna inom kommunen. Allt från att förstå företagarnas behov till hur vi inom näringsliv, samhällsbyggnad och tekniska divisionen kan stödja effektivt. Det ska vara lätt att driva företag i Nyköping, avslutade Ola Pettersson, divisionschef på Näringsliv, kultur och fritid.

Ett stort tack till alla medverkande och tack till Ulrika Riseby som modererade oss genom dagen.

Moderator och projektledare

Ulrika Riseby, moderator från Great Consulting och Harriet Nilsson, projektledare från Nyköpings kommun.