Nytt system på gång för nätbaserade matinköp

15 november 2023
Omsorg och stöd Kommun och politik

Snart finns en större valfrihet för de hemtjänstkunder som får mat levererad hem. Ett system med kylda skåp sätts upp runt om i kommunen och efter det kan de näringsidkare som vill och som uppfyller kraven ansluta sig till beställningssystemet.

När den förra upphandlingen gjordes för hemtjänstkunders matleveranser var det bara Mathem som valde att delta i upphandlingen.

- Efter pandemin har många fler lokala leverantörer på olika sätt byggt ut sina system med varuplock och hemkörning. Det gör att vi tror och hoppas att våra hemtjänstkunder kommer att ha fler att välja på för sina inköp via oss, säger Carina Wallin (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden och Fredrik Dahlin (M), vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Fler kan ansluta sig

Tills det nya systemet är på plats fortsätter Mathem att leverera de matvaror som kunderna med hjälp av hemtjänstpersonalen beställer.

- I början av nästa år kommer vi att gå ut med all information till intresserade handlare. Det kommer att finnas vissa grundkrav på beställningssystemet och annat. Den stora skillnaden nu blir att det kommer att finnas fler än en upphandlad leverantör, så det blir upp till kunden att välja bland de som är anslutna, säger Christopher Jonsson, upphandlingschef i Nyköpings kommun.

När kommer det nya systemet igång för hemtjänstkunderna?

Under första kvartalet 2024.

Vilka krav ställs på leverantörerna?

Bland annat krav på deras beställningssystem, transporter, utdrag ur belastningsregistret med mera. Vi återkommer närmare i frågan gällande detaljerade krav när det är dags för publicering av upphandlingen. Som ansluten leverantör måste man erbjuda sina tjänster till samtliga kunder som önskar det inom hela upptagningsområdet.

Vad händer med Mathem?

Mathem kan precis som alla andra välja att ansluta sig till det nya systemet.

På vilka orter kommer kylda skåp att placeras?

Vi återkommer om exakt var skåpen kommer att finnas. Skåpen är beställda och installeras i närtid.