Nyköpings kommun genomför servicemätning

15 mars 2023

Nyköpings kommun genomför just nu en servicemätning om hur du som invånare upplever kommunens service och bemötande när du tar kontakt med kommunen.

Du kan komma att få ett sms eller ett mejl med en länk till en undersökning som vi skulle bli glada om du vill svara på när du varit i kontakt med oss.