Nyköping klättrar i företagsranking

20 september 2023
Företag och näringsliv Kommun och politik

Årets resultat i Svenskt Näringslivs attitydmätning av företagsklimatet i kommunerna visar att vi är på rätt väg.

Svenskt Näringsliv gör varje år en enkät där lokala företagare betygsätter kommunerna. De får svara på frågor om bland annat bemötande och dialog med beslutsfattare samt även politiker.

Nyköpings kommun klättrar i rankingen till plats 156 jämfört med 290 andra kommuner, tre placeringar bättre jämfört med 2022.

Starkt utvecklingsarbete

- Det är tuff konkurrens mellan kommunerna, men de åtgärder vi gör visar att vi är på rätt väg. Vi har ett starkt utvecklingsarbete i gång för att skapa möjligheter och rätt förutsättningar för företagen i kommunen. Det ska vara enkelt att driva, utveckla och etablera företag hos oss, säger Sofia Rydingsvärd, tf biträdande näringslivschef.

Resultatet visar att den generella uppfattningen om Företagsklimatet förstärkts sedan föregående år och att omdömet för politikernas, tjänstepersoner och allmänhetens attityder till företagande har ökat.

Klättra högre

- Vi gör många bra saker i kommunen, men strävar efter att bli ännu bättre. Vi är inte nöjda med dagens näringslivsrankning. Med vår starka vision och täta samarbete mellan kommunen och näringslivet är vi övertygade om att Nyköping kommer att bli en blomstrande företagarkommun och klättra ännu högre på näringslivsrankningen. Nyköping förtjänar en betydligt bättre placering, säger Ahmad Eid (M) vice ordförande i kommunstyrelsen.

Nyköpings kommun jobbar med ständiga förbättringar för att ytterligare stärka näringslivsklimatet.

- Vi justerar vårt arbetssätt för att föra en närmre dialog med företagen. Vi behöver förstå vad företagarna behöver och hur vi kan hjälpa till. I höst kommer vi bland annat att etablera kundansvariga för flera branscher. Företagare ska ha en enkel väg in och ansvariga hos oss kommer fördjupa samarbetet med den bransch man ansvarar för. Allt vi gör ska bidra till nöjdare kunder och ökad tillväxt, avslutar Sofia Rydingsvärd.

Här finns resultatet.