Nu kan du tycka till om Folkungavallen

4 september 2023
Kommun och politik Bo, bygga och miljö

Nu kan den som vill tycka till om hur Folkungavallen i centrala Nyköping bör utvecklas. Den digitala enkäten ska ge en bild av hur Nyköpingsbor vill se platsen i framtiden och kommer bli ett underlag för framtida beslut i frågan.

Folkungavallen invigdes 1922 och är därmed en av landets äldsta idrottsarenor. Sedan dess har platsen huserat flera olika typer av idrott där fotboll och friidrott stått i fokus. Folkungavallen har historiskt varit en mötesplats för Nyköpingsborna.

- Folkungavallen har potential att åter bli en viktig samlingsplats för invånarna som kan nyttjas av fler. I dag används den främst för seniorfotboll och viss skolidrott. Folkungavallen är i behov av underhåll och renovering, därför vill vi fråga Nyköpingsborna om platsen bör vara kvar som den är, eller om den ska utvecklas med fler funktioner, säger Victoria Alstäde, stadsutvecklingsstrateg på Samhällsbyggnad i Nyköpings kommun.

En enkät med några korta frågor kommer att ligga på kommunens webb från den 4 september och en månad fram. Än finns inga beslut eller medel avsatta för en eventuell utveckling av Folkungavallen.

- Det blir en fråga för politiken längre fram när vi landat i huruvida platsen ska utvecklas. Den befintliga entrébyggnaden och träläktaren kommer att bevaras oavsett utveckling då de har så stor betydelse för platsen och dess historia. Men hur platsen kan nyttjas mer effektivt i övrigt hoppas vi få input till genom enkäten. Exempelvis skulle både en fullstor fotbollsplan och idrottshall kunna rymmas på platsen, säger Victoria Alstäde.

Enkäten om Folkungavallen finns på kommunens hemsida under perioden 4 september – 4 oktober. Gå in på nykoping.se/lasarettsstaden för att komma till enkäten.

Mer läsning om Folkungavallen 

Det pågår ett större arbete i området där Folkungavallen ligger. Området kallas Lasarettsstaden och planerna beskrivs i den förstudie som tagits fram tillsammans med regionen. Förstudien presenterar en vision för utveckling av området. Läs mer på nykoping.se/lasarettsstaden

I samband med att Folkungavallen fyllde 100 år skapades en jubileumswebb, ta gärna del av historien om Folkungavallen där.