Lektion om matsvinn ska få elever att lassa lagom

28 september 2023

Alla elever i de kommunala högstadie- och gymnasieklasserna kommer att få en lektion om matsvinn under de kommande veckorna. Det har tidigare gjorts stora insatser i skolköken för att minska matsvinnet, men den här gången ligger fokus på det eleverna själva kan påverka – hur mycket de kastar från sina egna tallrikar vid skolluncherna.

Valet att rikta sig till de äldsta eleverna beror på att de generellt kastar mer mat än yngre elever. Alla elever i årskurs 7-9 och gymnasiet kommer att få ta del av ett lektionsmaterial med fakta blandat med diskussionsfrågor och tips på hur de kan bidra. Även i matsalarna kommer det att finnas tips, på affischer och bordsryttare.

Budskapen till eleverna är:

  • Lassa lagom. Ta lagom mycket på tallriken och hämta mer om du behöver. Ta bara en smakportion om du är osäker på ifall du gillar en ny rätt.
  • Luncha lugnt. Skapa matro och ät i lugnt tempo. Vänta in kompisar som fortfarande äter när du har ätit upp.

Start i samband med internationella matsvinnsdagen

Sedan år 2020 vägs matsvinnet varje dag i de kommunala köken, parallellt med att det görs insatser för att nå en minskning. Det har gett resultat – under perioden har matsvinnet mer än halverats. Men fortfarande kastas mat för stora summor. Bara från elevernas tallrikar i högstadiet och gymnasiet rör det sig om ungefär 300 000 kronor per år.

- Det finns ett stort intresse från skolledningen för att minska matsvinnet och nu kommer frågan att uppmärksammas för eleverna via mentorerna på skolorna, säger Marianne Backrud Hagberg, verksamhetschef för Måltidsservice.

Den 29 september är det internationella matsvinnsdagen. Samma vecka får de första eleverna ta del av lektionsmaterialet.