Kundnöjdhet i halvlek - grattis bygglov!

8 september 2023
Bo, bygga och miljö Företag och näringsliv Jobb och arbetsmarknad

I halvårsuppföljningen av nöjd-kund-index ser vi tydligt att effektivare bygglovsansökan leder till nöjdare kunder.

Nyköpings kommun genomför löpande uppföljning och utvärdering av kontakter som kommunens handläggare haft inom olika myndighetsområden i en mätning för Nöjd kundindex (NKI) som företagare besvarar. Nu genomförs uppföljningar tätare och mer regelbundet för att följa utvecklingen framåt.

Bygglovsprocessen har blivit mer effektiv

Ett område som sticker ut i halvårsrapporten är NKI-resultatet för bygglov som har höjt sitt NKI från 65 till 77 och därmed gjort en stor förbättring från tidigare år.

Ett ytterligare kvitto på detta är det nationella Ledtidsindex 2023 där bygglov kom på en sjätte plats jämfört med medelstora kommuner och en hedrade nionde plats för Sverige totalt i detaljplane- och bygglovsprocesser.

Bild på bygglovsenheten

Bygglovsenheten i Nyköpings kommun

Hallå där Kjell Hagberg, bygglovchef!
Hur har ni jobbat för att bli mer effektiva i bygglovsprocessen? Vad tror ni det är som lett till ett så bra resultat?

I vår verksamhetsplan för 2023 var ett av fokusområdena återkoppling till kund. Kunder förväntar sig att få svar eller återkoppling så fort som möjligt i deras ärende för att få veta vad som händer, och återkopplingstiden är något vi sett att vi kunnat förbättra.

Åtgärder vi gjort för att effektivisera vårt arbete är dels att skapa en tydligare rutin som vi följer för att inte missa återkopplingen till kund. En annan åtgärd är tätt samarbete med Kundservice som avlastar enheten och tar en stor del av våra inkomna samtal och mejlfrågor. Det gör att våra handläggare får mer tid till handläggning och kan lägga mer fokus på sina ärenden, och därmed återkoppla snabbare till kund.

Utöver det startade vi även upp företagslots på enheten vilket är en tjänst där företag har möjlighet att få hjälp och rådgivning innan de söker bygglov. Det förenklar och effektiviserar processen för både kunden och oss som enhet. Just nu har vi två handläggare med uppdrag att hjälpa företag med frågor om till exempel vilka handlingar som krävs för att söka bygglov, vilket gör att de har allt på plats innan de lämnar in ansökan.

Sammanfattningsvis tror jag att det förbättrade NKI-resultatet beror på vårt nya arbetssätt, ett bra samarbete med Kundservice och att våra kunder har märkt av det och är nöjdare på grund av kortare handledningstider.

Totala resultatet

Serveringskontroll är ytterligare ett område som sticker ut i halvårsuppföljningen. För totala NKI-resultatet för samtliga områden ser vi en fortsatt konstant ökning av kundnöjdheten.

Ett stort tack till er som svarar i undersökningarna!