Krafttag i samarbete startar för att motverka hemlöshet

22 september 2023

Nyköpings kommun tar ett nytt grepp för att minska den sociala utsattheten och hemlösheten. Tillsammans med ideella organisationer som Sörmlands Stadsmission och på sikt även Verdandi, tänker kommunen gå in i ett idéburet offentligt partnerskap med dem om den framgångsrika modellen ”Bostad först.”

-Vi tror att det här är en viktig pusselbit som kommer att förbättra målgruppens livskvalitet. Det finns stora vinster för individerna i hälsa och livskvalitet och för samhället med folkhälsa, och samhällsnytta, säger Carina Wallin (S), ordförande i Vård- och omsorgsnämnden i Nyköpings kommun.

Beslutet om att skapa ett idéburet offentligt partnerskap med Sörmlands Stadsmission togs i Vård- och omsorgsnämndens möte 7 september och i Socialnämndens möte den14 september. Nämnderna ansvarar gemensamt för den grupp individer som Bostad först riktar sig till, långvarigt hemlösa, socialt utsatta och ibland med en kombination av missbruk och psykisk ohälsa.

-Erfarenheterna visar att det är framgångsrikt att förse hemlösa med en bostad först i kombination med individanpassat stöd från socialtjänsten. Då får de kraft över att motiveras till att förändra sin situation. Vi samarbetar gärna med Stadsmissionen som står för kunskap och trygghet för individer och fastighetsägare, säger Anniola Nilsson (M), ordförande i Socialnämnden.

Vård- och omsorgsnämnden och Socialnämnden avsätter 1,7 miljoner kronor i första fasen till Bostad först och samarbetet med Sörmlands Stadsmission. Lösningar som tillämpats tidigare är behandlingshem, härbärge och sociala kontrakt bland annat. Förberedelserna startar nu denna höst. Kommunens erfarenheter av samarbetet med Stadsmissionen om härbärget i Nyköping är mycket goda och de har stor erfarenhet av arbetet i flera kommuner.

-Vi vet att hemmet kommer först, därefter kan andra bitar i livet börja falla på plats. På Sörmlands Stadsmission har vi på nära håll sett hur Bostad först-modellen hjälper människor i hemlöshet att återta makt över sina liv. Vi ser fram emot att utveckla vårt samarbete med Nyköpings kommun och motverka hemlösheten, säger Helena Kalaitzis Barrögård, socialchef på Sörmlands Stadsmission.

Fakta om modellen Bostad först

Drygt tjugo kommuner i Sverige tillämpar metoden Bostad först med stor framgång. Arbetet drivs på av Sveriges kommuner och regioner SKR.

Som namnet antyder utgår metoden från att den hemlöse erbjuds en lägenhet utan krav på motprestation om nykterhet eller behandling. Med stöd av socialtjänsten kan individen fokusera på sitt eget förändringsarbete. Svensk och internationell forskning visar att 8 av tio brukar kunna behålla sin bostad.

Under våren 2024 beräknas de första individerna i kommunen kunna ta del av erbjudandet om Bostad först. Fastighetsägare i Nyköpings kommun kommer att få tydlig information längre fram om bostadsmodellen och sättet att arbeta.