En vecka fri från våld

18 november 2022
Omsorg och stöd Omsorg och stöd Omsorg och stöd - Våld i nära relation Hållbar utveckling - Agenda 2030

Mellan den 21 och den 27 november är det den nationella temaveckan En vecka fri från våld. Den belyser våld i nära relation genom manifestationer för våldsutsatta och genom att visa vilken hjälp som finns att få.

Veckan är en återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som har funnits sedan 2016. Den 25 november är det också den Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor som instiftades av FN:s generalförsamling år 1999.

– Temaveckan är ett sätt att prata om svåra saker och belysa att problem finns. Det kan göra skillnad för den redan utsatta. Förhoppningsvis vågar någon mer person söka hjälp när man belyser att det är okej att prata om det, säger Marie Eriksson, strateg för våld i nära relation i Nyköpings kommun som samordnar veckan

Temaveckan i Nyköping är ett samarbete mellan Nyköpings kommun, Länsstyrelsen i Södermanland, kvinno och tjejjouren Mira samt Zonta.

Aktiviteter i Nyköping

  • Föreläsning på Culturum med skådespelaren Morgan Alling, 23/11. Han berättar om att vända en negativ start i livet, med utgångspunkt från sin egen uppväxt, som var fylld med svek, lögner, misshandel och utanförskap. Efter föreläsningen kan du också träffa de som jobbar med olika stöd vid våld i nära relation.
  • Vi belyser byggnader i orange färg, under veckan, med anledning av Orange day
  • Organisationen Zonta gör sin årliga världsomfattande utställning, med skor på Stadshustrappan som visar antalet polisanmälda misshandlar mot kvinnor 18 år och äldre i Nyköping under 2021. Start den 25 november
  • Nyköpings stadsbiblioteket har ställt fram en hylla med böcker och informationsmaterial om våld i nära relation. 
  • Inlägg i kommunens social medier i ämnet, som påvisar att våld i nära relation kan se ut på olika sätt och att det finns hjälp att få. 

Stöd vid våld i nära relation

Både den som är utsatt för våld, barn som upplever våld och våldsutövare kan få stöd på olika sätt:

Om temaveckan

En vecka fri från våld är ett initiativ skapat av riksförbunden Unizon och MÄN. Initiativet stöds av Sveriges Kommuner och Regioner, Jämställdhetsmyndigheten och Länsstyrelserna.

Syftet med veckan är att uppmärksamma det omfattande samhällsproblem som mäns våld mot kvinnor utgör samt att sprida kunskapen om att våld går att förebygga.

Annat arbete gällande våld i nära relation

Skolor jobbar förebyggande

Nyköpings gymnasium fortsätter sitt arbete med att jobba förebyggande mot våld och kränkningar i skolan, genom lektionsmaterialet MVP-Mentorer i våldsprevention till eleverna i årskurs 2. Elever och lärare lär sig att förstå och prata om vad våld är. Det är ett arbetssätt som är framtaget av föreningen MÄN och som Skolverket rekommenderar.  

Gruvans skola Långberg, Tystberga, Östra skolan och Arnö skolan arbetar med materialet Agera tillsammans som bygget på MVP men är anpassat till mellanstadieelever. 

Kommunen har även utbildat egna tjänstepersoner som utbildar lärare i Nyköping i metoderna. Att elever och lärare blir utbildade i och genom metoderna är en del av kommunens program för social hållbarhet och arbetet med att förebygga våld och våld i nära relation.

Utbildningsfilmer för medarbetare i Nyköpings kommun

Alla medarbetare i Nyköpings kommun ska få ökade kunskaper om våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Det har kommunfullmäktige beslutat. Därför finns det utbildningsfilmer på intranätet som alla medarbetare ska se.

Syftet är en del i en strategi i att förebygga och bekämpa våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck. Det är också en del i kommunens program för social hållbarhet.

Nyköping som exempel i Norge

Nyköpings Familjefridsmottagning har i förra veckan varit inbjudna till Nordens största konferens om våld i familjerelationer. Där har de föreläst om sitt framgångsrika arbete i Nyköpings kommun. Läs mer i nyheten

Kontakt

Har du frågor om temaveckan eller det förebyggande arbetet gällande våld i nära relation kontakta:
Marie Eriksson, strateg för våld i nära relation i Nyköpings kommun
Mejl: marie.eriksson.2@nykoping.se
Telefon: 0155-45 79 31