Bekräftat fall av kaningulsot i Nyköping

4 augusti 2023

Kaningulsot har bekräftats i centrala Nyköping efter att ett 20-tal kaniner påträffats döda. Alla kaninägare bör tänka extra på smittskyddet och eventuell vaccination då sjukdomen är mycket smittsam för andra kaniner och harar.

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) har bekräftat fall med kaningulsot centralt i Nyköping. Det är ett 20-tal vildkaniner som påträffats döda under de senaste 14 dagarna och vid analys av en av de döda vildkaninerna kunde kaningulsot konstateras.

Sjukdomen är mycket smittsam och smittspridning kan ske via direktkontakt men även via infekterat material och insekter.

Kontakta din veterinär om du har kaniner som plötsligt dör eller som har symtom på sjukdom. Veterinären kan även hjälpa till med vaccination mot kaningulsot.

Om du hittar döda vildkaniner så är SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) intresserade av att få in dem för analys. Rapportera sjuka/döda vilda djur på Länsstyrelsens webbplats. 

Läs mer om kaningulsot i Länsstyrelsens nyhet.