Bättre rening i Lästringes nya avloppsreningsverk

18 november 2023

Det nyrenoverade avloppsreningsverket i Lästringe är nu klart. Ombyggnationen gör att utsläppen till Sundhällafjärden minskar avsevärt.

Avloppsreningsverket i Lästringe har nu en avsevärt förbättrad rening vilket bidrar till att utsläppen till Sundhällafjärden och närbelägna diken och vattendrag minskar. Risken för dålig lukt minskar också i och med ny ventilationsanläggning.

- Det blir en stor förbättring för miljön när vi kan minska utsläppen av organiska ämnen och närsalter. Sundhällafjärden rinner vidare till Sibbofjärden vars ekologiska status är bedömd som dålig, säger Sandra Ejnefjäll, processingenjör i Nyköpings kommun.

Helt ny kvävering och intag för reservkraft

Det är en helt renoverad byggnad som nu står klar och maskiner och utrustning till reningsprocessen har också bytts ut. Avloppsreningsverket har kompletterats med en helt ny kväverening. En ny biobädd har installerats, nu på utsidan av anläggningen. Det frigjorde yta inomhus och gjorde det möjligt att bygga om i den här utformningen. Om Lästringe tätort växer kan biosteget enkelt kompletteras med en biobädd till för att möta en ökad belastning.

- Lästringe har fått sig en mycket nödvändig ombyggnation och upprustning, både ur reningsperspektiv och ur arbetsmiljöperspektiv, säger Sandra Ejnefjäll, processingenjör i Nyköpings kommun.

När Nyköping vatten bygger om anläggningar idag installeras som standard intag för reservkraft. Ett viktigt led i arbetet med beredskap för eventuella kriser och längre strömavbrott. Utrustningen som styr och övervakar reningsprocessen har bytts ut och anläggningen är nu uppkopplad mot fiber.

Världstoalettdagen den 19 november

Passande nog står det nya avloppsreningsverket klart till den av FN utlysta Världstoalettdagen. Toaletten och avloppsreningen tas många gånger för given och vi tänker inte på var det vi spolar ner tar vägen. De kustnära områdena är extra viktiga för vattenmiljön i den känsliga Östersjön. Bara i Nyköping samlas årligen cirka 70 ton skräp upp i reningsverken som överhuvudtaget inte ska finnas där. Hushållspapper och snus är en vanlig fulspolning.

- Det är viktigt att tänka på vad vi spolar ner i toaletten och avloppet. Det är många saker vi inte kan rena bort. Snus är en vanlig ”fulspolning” som ska till restavfallet, inte i toan eller matavfallet, påminner Sandra Ejnefjäll, processingenjör i Nyköpings kommun.