Nu kan du bada igen vid Edstorpsbadet

3 augusti 2023

Nya vattenprover visar att vattnet är badbart igen. Skyltar om avrådan från bad kommer att tas ned.

Under vecka 31 infördes en avrådan från bad vid Edstorpsbadet efter att en regelmässig vattenprovtagning visat höga halter av bakterien E. coli i vattnet.

Nya vattenprover visar nu att vattenkvalitén är förbättrad och att vattnet är ”tjänligt med anmärkning”. Det betyder att det går bra att bada igen men att vattnet inte är av fullgod kvalitet. Skyltarna om avrådan tas därför bort.

Provresultat rapporteras till Hav- och vattenmyndigheten som redovisar status på bad runt om i Sverige på sin webbplats.

Vad som provtas

Varje vattenprov får en bedömning efter att halten bakterier Escherichia coli (E coli) eller Intestinala i vattnet analyserats.

Om de finns höga halter av E coli eller Intestinala enterokocker i badvattnet är det ett tecken på att vattnet har förorenats på något sätt, till exempel via fågelbajs, avloppsvatten eller markavrinning efter regn.

Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.

Tjänligt med anmärkning betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt, att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk. Men kommunen bör följa upp varför halten är förhöjd.

Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du som badande kan bli sjuk av om du sväljer vattnet.

Läs mer om provtagningar på badplatser i Nyköpings kommun.

Hitta badplatser i Nyköpings kommun.