Meny

Nyheter

På den här sidan hittar du aktuella nyheter.

Filtrera nyheter efter kategori

Antal träffar: 10

Ny reningsteknik testas i Lästringe vattenverk

3 juli 2020

Nyköpings kommun testar nu en kompletterande teknik för att rena dricksvattnet i Lästringe. Det görs för att säkra vattenleverensen från de två befintliga grundvattenborrarna.

Nyhetssammanfattning vecka 27

3 juli 2020

Vad har hänt i Nyköpings kommun i veckan? Här kommer en sammanfattning för vecka 27. 

Eldningsförbudet upphör - men avrådan från eldning gäller

3 juli 2020
Bo, bygga och miljö Kommun och politik Uppleva och göra

Från och med kl 13:00 fredag 3 juli 2020 är eldningsförbudet upphävt i  Nyköpings kommun. Eftersom det fortfarande är torrt i markerna avråder räddningstjänsten från eldning.

Nyköpings kommuns koldioxidbudget färdig

3 juli 2020

Nyköpings kommun har tagit fram en egen koldioxidbudget. Denna beskriver hur snabba utsläppsminskningar som behöver ske i kommunen för att efterleva Parisavtalet och de globala temperatur...

Tack till alla som deltog i samrådet för ny översiktsplan

2 juli 2020
Bo, bygga och miljö Kommun och politik

Samrådet för Nyköping 2040, kommunens förslag på ny översiktsplan, är nu avslutat. Samrådet pågick 12 mars - 26 juni och ca 370 synpunkter har kommit in. Nu startar arbetet med att...

Ny lag 1 juli skärper regler på serveringsställen

1 juli 2020
Näringsliv och arbete Kommun och politik

En ny tillfällig lag från den 1 juli skärper regler om avstånd och efterlevnad på serveringsställen. Lagen utökar kommunernas tillsynsuppdrag så att verksamheterna bättre kan efterleva de...

Antagningen till gymnasiet är klar

1 juli 2020
Barn och utbildning

Slutantagningen inför gymnasiet läsåret 2020/21 är nu klar och resultatet finns på Gymnasiewebben. Du använder samma inloggningsuppgifter som vid din ansökan för att logga in och se ditt...

Så har stödpaketen tagits emot i kommunen

29 juni 2020
Näringsliv och arbete Kommun och politik

Under våren har kommunen presenterat stödåtgärder i flera paket till närings- och föreningsliv. De flesta företag och föreningar som ansökt om anstånd har koppling till besöksnäringen.

Nyhetssammanfattning vecka 26

26 juni 2020

Vad har hänt i Nyköping i veckan? Här kommer en nyhetssammanfattning för kommunens nyheter under vecka 26. 

Avgiftsfri gatuparkering förlängd till 30 september

26 juni 2020

Den tillfälligt avgiftsfria gatuparkeringen gäller nu till sista september mot tidigare till 31 juli. Under rådande pandemi ska det underlätta för handlare och Nyköpingsbor.