Meny

Våld i ungas relationer - En kväll för föräldrar

27 november 2019
Anhörigcenter
Tid: 18:00 - 20:00
Plats: Olrogsalen, Culturum. Hospitalsgatan 4. 100 platser.

Vad är våld i ungas relationer och hur kan vi stötta?

Digitalt våld är en ny utmaning, liksom det sexuella våldet. Hur pratar vi om ömsesidighet i sexuella relationer?

Mikis Kanakaris från stiftelsen 1000 Möjligheter föreläser. Det är en stiftelse som driver olika verksamheter med det övergripande syftet att uppnå ett jämställt samhälle fritt från våld. De arbetar förebyggande och stödjande med barn och unga som målgrupp och utifrån en förståelse av makt, genus och våld.

Gratis inträde!

Anmälan till: marie.eriksson.2@nykoping.se