Meny

Styrelseutbildning Östsvenska handelskammaren

20 november 2019
Allmänt
Tid: 08:30
Plats: Näringslivets Hus, Nyköping

Underrubrik saknas

Vi vill att du ska öka dina kunskaper inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Göra dem både bredare och djupare. Vi vill rusta dig för att bli en mera kompetent ledamot eller ordförande med ambitionen att du skall vilja bidra mera aktivt till ett professionellare arbete i de styrelser du verkar i eller kommer att verka i. Du som är ägare, vill förutom detta, även kunna få en fungerande helhet i din bolagsstyrning och snabbare nå dina framtida mål.
Utbildningen omfattar 16 timmars undervisning, fördelade på fyra olika ämnesområden med rubrikerna: styrning, bemanning, inriktning och arbetssätt.


Lärare: Peter Lindgren


Utbildningen är uppdelad på två tillfällen på Näringslivets Hus i Nyköping, Västra Storgatan 40 A.
20 november, 8.30 - 17.00
25 november, 8.30 - 17.00


Du kommer att kunna avsluta utbildningen med ett teoretiskt prov för att erhålla StyrelseAkademiens certifikat i styrelsearbete för den specifika inriktningen.

Läs mer på Östsvenska Handelskammarens hemsida