Meny

Tema: Samtal, erfarenhetsutbyte och frågestund tillsammans med demensföreningen

22 oktober 2019
Anhörigstöd
Tid: 14:30 - 16:00
Plats: Anhörigcenters lokal på Odd Fellows gränd 1

Under dessa tematräffar får du möjlighet att över en fika prata förtroligt och utbyta erfarenheter tillsammans med andra anhöriga samtidigt som du får möjlighet att ställa frågor till inbjudna gäster.

Kom och prata med Margareta från Nyköpings och Oxelösunds demensförening. Margareta berättar om föreningen och vilket stöd de erbjuder dig som anhörig och din närstående samt kan ge dig tips och råd kring bemötande med mera.

Anmälan till Anhörigcenter: senast torsdag den 17 oktober, 0155-45 74 10 eller anhorigcenter@nykoping.se