Meny

Kommunfullmäktige

8 oktober 2019
Sammanträde
Tid: 14:00
Plats: Stadshuset, Sal A

Observera!

Tiden för sammanträdet är ändrat till 14:00

Bilagor:

KF 191008 Dukade handlingar innehåller medborgarförslag, avsägelser av uppdrag och anmälningsärenden