Meny

Tema: Samtal, erfarenhetsutbyte och frågestund tillsammans med minnesmottagningen

8 oktober 2019
Anhörigcenter
Tid: 14:30 - 16:00
Plats: Anhörigcenters lokal på Odd Fellows gränd 1

Under dessa tematräffar får du möjlighet att över en fika prata förtroligt och utbyta erfarenheter tillsammans med andra anhöriga samtidigt som du får möjlighet att ställa frågor till inbjudna gäster.

Kom och prata med Gunilla och Anna från Region Sörmlands minnesmottagning. Gunilla och Anna svarar på dina frågor om demenssjukdomar samt kan ge dig tips och råd kring bemötande med mera.

Anmälan till Anhörigcenter: senast torsdag den 3 oktober, 0155-45 74 10 eller anhorigcenter@nykoping.se