Kultur- och fritidsnämnden

2 oktober 2019
Sammanträde
Tid: 14:00
Plats: Stadshuset, Sal B