Meny

Föreläsning anhörigvecka: Hur ska jag som anhörigvårdare orka?

1 oktober 2019
Anhörigcenter
Tid: 16:00 - 17:00
Plats: Olrogsalen, Culturum. Hospitalsgatan 4. 100 platser.

Vi uppmärksammar den nationella anhörigveckan, med föreläsning av Åsa Pihlström, Silviasjuksköterska/demenssjuksköterska

Trots att det många gånger kan vara tufft att vara anhörigvårdare så visar forskning att anhörigvårdaren även känner glädje och närhet tillsammans med sin närstående. En studie visar på vad det innebär att må bra och att stärka hälsan som anhörigvårdare. Studien belyser både inre och yttre nycklar till stärkt hälsa.

Åsa är Silviasjuksköterska/demenssjuksköterska och arbetar bland annat med att ge stöd till anhöriga. Med denna föreläsning vill Åsa förmedla att anhöriga har stort behov av stöd och hjälp. Att leva med en person som är sjuk, på olika sätt, innebär ett sorgearbete för alla inblandade. Trots det finns det möjlighet att som anhörigvårdare behålla en god hälsa.

Begreppet anhörigvårdare används för att beskriva en anhörig som ger omsorg och stöd till en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionsnedsättning.

Gratis inträde!

Anmälan till Anhörigcenter: senast torsdag den 12 september, 0155-45 74 10 eller anhorigcenter@nykoping.se