Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden

11 september 2019
Sammanträde
Tid: 13:30
Plats: Stadshuset, Sal B