Kommunfullmäktige

11 juni 2019
Sammanträde
Tid: 19:00
Plats: Stadshuset, Sal A

Kallelsen innehåller endast dagordning, för att se allmänna handlingar som hör till respektive ärende vänligen kontakta registrator. Om du är förtroendevald eller tjänsteman i kommunen, logga in via https://kallelser.nykoping.se

 

OBS!

Bilagan innehåller:

  • Beslutsärende 1 förslag till beslut
  • Beslutsärende 1 Revisonsberättelse för 2018
  • Ytterligare handlingar beslutsärende 1
  • Handlingar till beslutsärende 7-11
  • Medborgarförslag 
  • Motioner
  • Interpellationer inkl. svar
  • Avsägelser
  • Anmälningsärenden