Kommunfullmäktige protokoll

11 december 2018
Sammanträde
Tid: 19:00