Hemtjänst - Ansök om fritt val inom hemtjänstverksamhet

Denna blankett ska användas av företag som vill ansöka om att bli utförare av hemtjänst i Nyköpings kommun. 

Här kan du läsa mer om upphandling av hemtjänst i Nyköpings kommun.