Meny

Trafikföreskrifter - ansökan om dispens från lokala trafikföreskrifter

I denna e-tjänst kan du ansöka om dispens från lokala trafikföreskrifter för att parkera, stanna eller trafikera en gata där det enligt föreskrifterna är förbjudet.

Läs mer om dispens från lokala trafikföreskrifter (länk)