Ansökan om dispens från lokala trafikföreskrifter

I denna e-tjänst kan du ansöka om dispens från lokala trafikföreskrifter för att parkera, stanna eller trafikera en gata där det enligt föreskrifterna är förbjudet.

Läs mer om dispens från lokala trafikföreskrifter