Meny

Vatten och avlopp - Torr toalett, kompostering och eget omhändertagande av latrin

Använd denna blankett för att ansöka om tillstånd för torr toalettlösning och eller eget omhändertagande samt spridning av urin, latrin eller avvattnat slam.

När krävs ansökan?

  • Om du vill installera mulltoalett, multrum, förbränningstoalett eller liknande
  • Om du vill kompostera slam/latrin eller sprida urin/slam

Vilka upgifter behöver vi?

  • Fastighetsuppgifter
  • Typ av toalettlösning
  • Typ av kompost eller slamavvattnare
  • Spridningsareal

Avgifter

För handläggning av din ansökan tar Miljöenheten ut en avgift på mellan 1100 kronor till 2200 kronor beroende på typ av ansökan.

Här kan du läsa mer om avlopp.