Förskola, Fritidshem & Pedagogisk Omsorg - Tilläggsbelopp

Använd dessa e-tjänster vid ärenden kring tilläggsbelopp för barn eller elev i förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem

 

 

Ansökan

Anmäla att barn byter verksamhet

Överklaga beslut