Meny

Stiftelseansökan - Makarna Jörgensens stiftelse för hem för vanartade eller i sedligt avseende försummade gossar

Via denna blankett kan du ansöka om medel från Makarna Jörgensens stiftelse för hem för vanartade eller i sedligt avseende försummade gossar.

Vem kan söka?

I första hand verksamheter som erbjuder vård och boende för ungdomar. Bidrag kan också ges till ungdomsgård och liknande verksamhet. Till exempel fritidsgård som drivs av en förening som kommunen godkänt.

Urkund

Ungdomslokaler för såväl manlig som kvinnlig ungdom, vilka lokaler står under överinseende av kommunalt organ eller av staden godkänd organisation. 
(Ursprungligen till inrättande och underhåll av ett hem för vanartade eller i sedligt avseende försummade gossar).


Antal utbetalningar per år: 1
Ansökningsperiod: 1 januari till 15 april

Kontakt för frågor: Sara Broman, Nyköpings kommun tfn 0155-24 81 46