Stiftelseansökan - Makarna Jörgensens allmänna stiftelse

Via denna blankett kan du ansöka om medel från Makarna Jörgensens allmänna stiftelse.

Vem kan söka?

Verksamheter som erbjuder vård och boende för personer med långvarig sjukdom samt de som erbjuder vård och boende för ungdomar.

Bidrag kan även ges till allmännyttiga ändamål i övrigt som kommunen inte enligt lag tillgodoser med egna medel.

Urkund

Stiftelsen vänder sig till hem som erbjuder vård och boende för personer med långvarig sjukdom samt de som erbjuder vård och boende för ungdomar.

Bidrag kan även ges till allmännyttiga ändamål i övrigt som kommunen inte enligt lag tillgodoser med egna medel.

Kontakt för frågor: Lena Landin, Nyköpings kommun, tfn 0155-24 85 02