Stiftelseansökan - Löwenska stiftelsen

Via denna blankett kan du ansöka om medel från Löwenska stiftelsen.

Vem kan söka?

Hjälp åt behövande i Svärta och Lästringe gamla församlingar, i första hand med anknytning till Sjösa gård och Gärdesta gård.

Urkund

Vid beslut om utdelning ur stiftelsen skall lämplig hänsyn tas till föreskrifterna i urkunderna för de i stiftelsen ingående donationerna.

Kontakt för frågor: Lena Landin, Nyköpings kommun tfn 0155-24 85 02