Stiftelseansökan - Gert Fredriksson stipendiestiftelse

Via denna blankett kan du ansöka om medel från Gert Fredrikssons stipendiestiftelse. 

Vem kan söka?

Kanotutövare i Nyköping i första hand och i andra hand inom Södermanlands län.

Urkund

En eller flera ungdomar som utövar kanotsport, i första hand kyrkoskrivna inom Nyköpings kommun och i andra hand inom Södermanlands län.

Idrottsledare, funktionär, sportjournalist, ideell sammanslutning eller dylikt som på ett förtjänstfullt sätt främjat kanotsporten, dess utövande eller utveckling. Segrare vid lämplig kanottävling.

Ändamål:

  • Stipendium till att bekosta träningsläger, tävlingsmaterial eller dylikt.
  • Stipendium.
  • Vandringspris.

Utdelningsbeslut: Nyköpings kanotklubb utser kandidater och därefter beslutar Kommunstyrelsen om utdelning.

Du kan nominera till Gert Fredrikssonsstipendiet.

Vill du nominera någon? Skicka din kandidat till Nyköpings kommun. Nyköpings Kommun sänder en kopia till Nyköpings kanotklubb vilka utser kandidater.


Antal utbetalningar per år: 1
Sista ansökningsdag: 31 augusti

Kontakt för frågor: Annika Malmström telefon 0155-24 83 69