Meny

Solarieverksamhet - Anmälan

Använd denna blanketten för att anmäla solarieverksamhet. 

När krävs anmälan?

Om du ska starta ett solarium måste du anmäla detta till Miljöenheten senast sex veckor innan verksamheten öppnar. Det gäller både om du ska driva solarium i egen lokal eller om solariet finns i exempelvis ett träningscenter eller hotell. 

Vilka uppgifter behöver vi?

  • Beskrivning av verksamheten
  • Skalenliga ritningar
  • Ventilationsprotokoll med luftflödena anvigna
  • Uppgifter om verksamheten är bemannad eller obemannad
  • Uppgift om solariernas UV-typ
  • Solarietillverkarens intyg om att solarierna överensstämmer med kraven i svensk standard
    SS-EN 60335-2-27:2010

Avgift

För handläggning av anmälan tas en avgift ut på 3 300 kronor.
För den tillsyn som Miljöenheten utför tas en avgift på 1 100 kronor per timme i nedlagd handläggningstid.