Omsorg & stöd - Beställning av handledning med resursteamet Demens

E-tjänst för att beställa handledning med Resursteamet Demens som handleder i specifika ärenden kopplade till personer med demenssjukdom. 

Syftet med handledningen är att starta en reflektion kring förhållnings- och arbetssätt i vardagen med personen med demenssjukdom och anhöriga. Handledningen ska alltid vara förankrad med enhetschefen på enheten som önskar handledning.