Skolskjuts - ansökan

Via denna e-tjänst kan du ansöka om skolskjuts

Här kan du läsa om skolskjuts i Nyköpings kommun.

Vid frågor om e-tjänsten - kontakta Skolskjuts via 0155-24 83 90 eller epost skolskjuts@nykoping.se   

Skolskjuts åk F-9 samt för gymnasiesärskolan

Busskort, rese- och inackorderingsbidrag för gymnasiet