Skolskjuts, Elevresor - Ansökan

Via skolskjutsportalen ombord kan du ansöka om skolskjuts eller elevresor och följa ditt ärende. 

Du ansöker om skolskjuts för ett stadie i taget; när eleven ska börja i förskoleklass, årskurs 4, årskurs 7 och första året på gymnasiet. Beslutet om skolskjuts gäller oftast för ett helt stadie.

Skolskjutsportal

Skolskjutsportal - logga in

Via skolskjutsportalen ombord kan du göra din ansökan och följa ditt ärende.

Du kan ansöka från och med den 1 mars varje år. Senast den 1 maj varje år vill vi ha in din ansökan för att att vi ska kunna garantera skolskjuts till höstterminen för det året.

Läs mer om hur det fungerar med skolskjuts i Nyköpings kommun.

  • Du behöver själv kontrollera om eleven redan har ett giltigt beslut. 

E-tjänst med beslut - för dig som ansökt före 1 mars 2023

Om du har ansökt om skolskjuts före den 1 mars 2023 så kan du ta del av ditt beslut via e-tjänsten: 

Min sida för ansökningar gjorda före 1 mars 2023

Kontakt vid frågor

Har du frågor om skolskjutsportalen eller e-tjänsten, kontakta kundservice på telefonnummer 0155-24 80 80 eller e-post kundservice@nykoping.se