Skolmat – Ansökan om specialkost och anpassad måltid samt beställning av vegetarisk och vegansk kost

I den här e-tjänsten kan du göra följande:

  • Ansöka om specialkost - vid matallergi eller överkänslighet.
  • Ansöka om anpassad måltid - kost som kan behövas vid andra typer av matsvårigheter.
  • Beställa vegetarisk, fläskfri och blodfri kost om ditt barn går i förskola.
  • Avanmäla när barnet kan äta normalkost igen - exempelvis om en matallergi förändras eller växer bort.

Du måste varje år göra en ny ansökan, inför höstterminen, senast den 31 juli.

Läs igenom vår Riktlinje med rutiner för servering av specialkost och anpassad måltid i förskola, grundskola och gymnasium innan du gör din ansökan.

Behöver inte beställa viss mat till skolever

Om ditt barn går i skolan behöver du inte beställa vegetarisk, fläskfri eller blodfri kost. Det gäller även för personal i skolan. (Nytt från år 2022).

Om ditt barn går i förskola ska du däremot beställa vegetarisk, fläskfri eller blodfri kost. Det gäller även för personal i förskolan.

Läs mer om skolmaten i Nyköpings kommun.