Ansökan om tillfälligt tillstånd av alkohol till allmänheten

Använd denna e-tjänst för att ansöka om tillfälligt tillstånd för servering av alkohol till allmänheten.

Läs mer om serveringstillstånd

För att kunna anmäla behöver du först vara webbkund. Webbkund måste vare en person som är PBI (Person med Betydande Inflytande) i bolaget eller som har fullmakt från firmatecknare.

Om du redan är webbkund kan du anmäla ditt ärende i e-tjänsten.

Ansök om att bli webbkund: Anmälan om webbkund (nykoping.se)