Meny

Barn & Utbildning - Samtycke till publicering av bild eller namn

Med den här blanketten kan du som vårdnadshavare lämna ditt samtycke för publicering av foto, film och namn till de kommunala skolverksamheterna.

Idag sprids mycket fotomaterial via bloggar och sociala media, till exempel Facebook och Instagram.

Du som vårdnadshavare lämnar ditt samtycke för publicering av foto, film och namn till verksamheten via denna blankett.

Du kan närsomhelst ändra eller återkalla ditt samtycke.