Meny

Riksfärdtjänst - Ansökan

Använd denna blankett för att ansöka om riksfärdtjänst.

Skicka din ansökan till:

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Samhällsbetalda resor
611 83 Nyköping

Riksfärdtjänst är resor utanför länet som du kan söka som skriven i Nyköpings kommun och har en funktionsnedsättning. Nyköpings kommun samarbetar med Riksfärdtjänst Sverige AB. 

Läs mer om riksfärdtjänst.