Politik - Rekvisition av partistöd

Denna e-tjänst används av politiska partier för rekvisition av partistöd.

Det lokala partistödet i Nyköpings kommun utgår till de partier som är representerade i kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i kommunfullmäktige. Partistödet får enbart ges till ett parti som är en juridisk person. För mer info, se Reglemente för kommunalt partistöd i Nyköpings kommun (länk).

Partistöd betalas ut årligen i förskott under januari månad efter beslut av kommunfullmäktige.

För att utbetalning av partistödet ska vara möjlig ska även varje parti årligen inkomma till Nyköpings kommun med bank- eller plusgiro, bankkontor, organisationsnummer och verifikation på vem eller vilka som är föreningens firmatecknare.