Trafik - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Använd e-tjänsten för att ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

Du som har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan gå så långt kan ansöka om särskilt parkeringstillstånd. Tillståndet gäller i hela landet.   

Använd e-tjänsten nedan för att ansöka om parkeringstillstånd. Du behöver bifoga ett läkarintyg till din ansökan. 

Du kan även använda en blankett för att ansöka om parkeringstillstånd. Den skickar du tillsammans med läkarintyget till:

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Samhällsbetalda resor
611 83 Nyköping

Nyköpings kommun gör en bedömning av din ansökan. Bedömningen utgår från handboken "Parkeringstillstånd för rörelsehindrade" som Sveriges kommuner och landsting har gett ut. Den beskriver vilka som är berättigade till parkeringstillståndet.

 

Handläggningstiden för ansökan av parkeringstillstånd är minst tre veckor.

Läs mer om parkeringstillstånd här.