Meny

Trafik - Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Använd denna blankett för att ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade, även kallat handikapptillstånd.

Du som har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan gå så långt kan ansöka om särskilt parkeringstillstånd. Tillståndet gäller i hela landet.   

Använd blanketten för ansöka om parkeringstillstånd. Komplettera din ansökan med ett läkarintyg och skicka handlingarna till Samhällsbetalda resor.

Nyköpings kommun
Samhällsbyggnad
Samhällsbetalda resor
611 83 Nyköping

Nyköpings kommun gör en bedömning av din ansökan. Bedömningen utgår från handboken "Parkeringstillstånd för rörelsehindrade" som Sveriges kommuner och landsting har gett ut. Den beskriver vilka som är berättigade till parkeringstillståndet.

Handläggningstiden för ansökan av parkeringstillståndet är minst tre veckor.

Läs mer om parkeringstillstånd här.