Meny

Mina sidor - E-tjänster

Här har vi samlat "Mina sidor" - där du kan följa dina ärenden i kommunens etjänster.

Alla e-tjänster, Abou - Mina sidor

I Nyköpings kommun har du möjligheten att använda digitala kanaler för att få kontakt, göra beställningar, skicka in ansökningar och ta del av beslut i en rad olika sammanhang. I kommunens e-tjänsteplattform Abou har vi samlat merparten av de e-tjänster som har funktionen Mina sidor.

Här kan du bland annat se ärendeinformation om e-tjänster för betygskopia och examensbevis, skolskjuts, registerutdrag och registrering av livsmedelsanläggning.

Mina sidor - Abou

Bygglov - Mina sidor

Här kan du granska dina inskickade byggärenden med tillhörande handlingar.

Mina sidor - Bygglov

Miljö - Mina sidor

Här kan du granska dina inskickade miljöärenden med tillhörande handlingar.

Mina sidor - Miljö

Förskola - Mina sidor

I Mina sidor för förskola kan du ta del av information och utföra digitala tjänster kopplat till förskola och annan pedagogisk verksamhet.

Du kan bland annat ändra ditt barns schema, säga upp ditt barns förskoleplats och svara på platserbjudanden för förskola eller annan pedagogisk omsorg.

Mina sidor - Förskola

För dig som har barn i grundskolan

Mina sidor och grundskolans bas för information till vårdnadshavare finns i Schoolsoft.

Schoolsoft

 

Kontakta oss

Kontaktformulär

För att vi ska veta att du inte är en robot - skriv in ordet Nyk i denna ruta: