Mina sidor förskola, fritids, pedagogisk omsorg - uppsägning av plats

Via denna e-tjänst kan du säga upp plats i förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg.

Du kan också lämna inkomstuppgifter, svara på platserbjudanden och ändra schema i denna tjänst.

E-tjänsten gäller för barn i förskola i kommunal regi.

Uppsägningstiden är en månad. Avgift betalas under uppsägningstiden.

Om vårdnadshavarna är separerade, och båda har plats, så ansvarar respektive vårdnadshavare för att säga upp sin del av platsen.

Läs mer om förskola, fritidshem eller annan pedagogisk omsorg.

Obs! Just nu har vi problem med den här e-tjänsten och störningar kan förekomma för dig som användare. Vi jobbar på att lösa problemen så snabbt som möjligt. Om du behöver hjälp, kontakta oss på barnplacering@nykoping.se