Meny

Miljö - delgivningskvitto på beslut från miljönämnden

Med den här e-tjänsten kan du lämna in ett delgivningskvitto på de beslut du fått från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Det är viktigt att du lämnar in delgivningskvitto antingen via den här e-tjänsten eller via vanlig post.

Att du lämnar delgivningskvitto är enbart ett kvitto på att du tagit emot beslutet. Det betyder inte att du godkänner innehållet. Eventuell överklagandetid löper från det datum du fått beslutet delgivet. Mer information om din möjlighet att överklaga ett beslut finns i bilaga till beslutet.

Om du inte vill använda den här e-tjänsten för att lämna in delgivningskvittot kan du använda det kvittot som kom med beslutet och skicka med vanlig post. Om den lappen kommit bort kan du skriva ett eget. Det kan se ut ungefär så här:

"Härmed kvitterar jag att jag tagit emot föreläggandet med beslutsnummer DB-xxxx och diarienummer 2018-xxxx

Din underskrift
Namnförtydligande, adress och telefonnummer

Vad händer om du inte lämnar delgivningskvitto?

Om du inte skickar in något delgivningskvitto kan nästa steg vara att vi skickar ut påminnelser  och i de fall det krävs kommer anlita en delgivningsman som söker dig hemma eller på din arbetsplats för att få kvittot underskrivet.

 

Vid frågor kontakta Miljöenheten via tel 0155-24 89 20 eller epost miljo@nykoping.se