Meny

Ledighetsansökan elev

Använd denna blankett för att ansöka om ledighet för en elev i kommunal grundskola eller gymnasium.

Om en elev behöver vara ledig från skolarbetet för enskilda angelägenheter kan
klasslärare/mentor bevilja ledighet för högst två dagar i följd och sammanlagt högst fem dagar under ett läsår.

Om särskilda skäl finns kan rektor bevilja längre ledighet.