Meny

Gymnasium - Ledighetsansökan

Använd denna blankett för att ansöka om ledighet för elev i kommunal gymnasieskola

Om en elev behöver vara ledig från skolarbetet för enskilda angelägenheter kan klasslärare/mentor bevilja ledighet för högst två dagar i följd och sammanlagt högst fem dagar under ett läsår.

Om särskilda skäl finns kan rektor bevilja längre ledighet.