Bygg - Komplettera ditt byggärende - Anmälan, bygglov och förhandsbesked

Genom den här e-tjänsten kan du komplettera ditt byggärende samt lämna intyg och protokoll inför slutsamråd.