Kommunalt vägbidrag - Ansökan

Använd denna e-tjänst för att ansöka om kommunalt vägbidrag.

Tätortsvägföreningar ansvarar för mindre vägar som är öppna för allmänheten och får bidrag från kommunen för att underhålla vägarna. 

Läs mer om vägföreningar och enskilda vägar.

E-tjänsten är öppen 2022-12-09 till 2023-03-19

Kontakta Tekniska divisionens kundservice på 0155-24 88 00 eller tekniska.divisionen@nykoping.se om du har frågor om bidraget eller om du inte har möjlighet att fylla i e-tjänsten.