Miljö - Klagomål miljö - Svara på klagomål

Den här e-tjänsten riktar sig till dig som fått brev angående ett klagomål som inkommit till miljöenheten.

Du använder den här e-tjänsten för att svara på klagomålet. Läs mer om klagomål här.

Vid frågor kontakta Miljöenheten via tel 0155-24 89 20 eller epost miljo@nykoping.se