Meny

Installation av värmepump - anmälan

Använd den här blanketten eller e-tjänsten om du vill borra för bergvärme eller gräva för jordvärme. 

 

När krävs anmälan? 

Innan du ska anlägga och driva en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, grund- eller ytvatten krävs enligt 17§ förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd en anmälan till Miljöenheten.

När du skickat in din anmälan kontrollerar vi exempelvis att anläggningens köldmedium och köldbärarvätska är lämplig för ändamålet och att du vidtar tillräckliga skyddsåtgärder så att vattentäkter med mera i närheten inte påverkas. När handläggningen av din anmälan är klar kommer du att få ett beslut hemskickat till den adress du skrivit i anmälan. Kom ihåg att du måste få beslutet innan du börjar arbetet med borrning eller grävning. 

Vilka uppgifter behöver vi?

 • Var ska värmeuttaget ske
 • Fastighetsägare
 • Fornlämningar (sökning går att göra på fornsok.se)
 • Hantering av borrkax och överskottsvatten
 • Borrentreprenör samt Cert nr (Sitac)
 • Längd och djup av slang/ledning
 • Om borrhålet ska vinklas (ange grader)
 • Typ av värmepump och köldbärare
 • Situationsplan med byggnader och fastighetsgränser, markering av var borrhål eller kollektorslang ska placeras, nedgrävda ledningsdragningar, dricksvattenbrunnar inom 30 meter, energibrunnar inom 20 meter samt avloppsanordningar inom 50 meter. 
 • Grannyttrande om borrhålet är mindre än 10 meter från fastighetsgräns.
 • Servitut eller avtal om annans mark ska användas.

Avgift

För handläggning av anmälan tar Miljöenheten en avgift på 1100 kr. 

Läs mer om energi och uppvärmning.

Kontakta gärna miljöenheten via telefon 0155-24 89 20 eller epost miljo@nykoping.se vid frågor.