Omsorg & Stöd - Insatser enligt SoL - Socialtjänstlagen - Ansökan

På den här blanketten kan du ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL)

 

Socialtjänstlagen (SoL) ska säkra att människor i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver för att kunna leva ett självständigt liv.

Vid ansökan ska du bifoga medicinskt underlag om ditt hälsotillstånd. 

Hitta särskild blankett för att ansöka om hemtjänst.