Meny

Insatser enligt SoL - Socialtjänstlagen - Ansökan

På den här blanketten kan du ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL)

 

Socialtjänstlagen (SoL) ska säkra att människor i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver för att kunna leva ett självständigt liv.

Vid ansökan ska du bifoga medicinskt underlag om ditt hälsotillstånd.